ФЕРО ИНВЕСТ им пружа на своите клиенти одржување на електраните на долг рок, со гарантирано 24-часовно мониторирање преку најсовремен SKADA систем за
набљудување, контрола и прибирање податоци за сите објекти кои ги има интегрирано во својот софтвер, излегување на терен во рок од 24 часа, отстранување на проблемот и интервенција со оригинални делови.

ФЕРО ИНВЕСТ преку својата фирма ЕМС (Energy Maintenance Solution) располага со 60 вработени стручни лица, теренски возила, опрема и со знаење со кои обезбедува беспрекорно одржување на електраните. Гарантира перфектно изведен проект и функционална електрана со првокласен квалитет и долг работен век.

Transformator Rotor 6 2
Engineers working at lathe in turbine maintenance factory
Portrait of Professional Heavy Industry Engineer / Worker Wearing Safety Uniform, Goggles and Hard Hat. In the Background Unfocused Large Industrial Factory