Раководниот тим на ФЕРО ИНВЕСТ

Врвна стручност, меѓународно искуство, докажана доверливост

null

Проф. Др. Кочо Анѓушев

Сопственик и извршен директор на групацијата Феро Инвест
null

Тодор Анѓушев

Директор на Energy Maintenance Solution и Small Hydro Power Plants и член на Управниот одбор на Феро Инвест

Никола Гравчев

Ко-сопственик и член на Управниот одбор на Феро Инвест

Биографија

Љубинка Јосифовска

Финансиски директор и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест

Биографија

 

Александар Муртовски

Директор на Аквават и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест

Биографија

 

null

Филип Андрески

Технички директор и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест

Игор Петроски

Директор за комерцијални прашања и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест
null

Јасминка Аневска

Директор за човечки ресурси и корпоративни комуникации И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРУПАЦИЈАТА ФЕРО ИНВЕСТ
null

Александар Илиоски

Директор за ИТ технологии и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест
null

Стефан Кецкаровски

Директор за правни работи и управување со човечки ресурси и член на Управниот одбор на групацијата Феро Инвест

Горан Анѓушев

Директор за операции и член на Управниот одбор на Групацијата Феро Инвест

Биографија

 

Јасмина Јосифоска

Менаџер за надзор

Биографија

null

Крсте Илијески

Соларен проект менаџер

Иван Лазаровски

Менаџер за механички работи

Биографија

Тони Димитров

Менаџер за електрична енергија

Биографија

 

Златко Коруноски

Менаџер за автоматизација

Биографија

 

Александар Крстевски

Раководител за општи работи

Биографија