ФЕРО ИНВЕСТ има сопствено производство на електрична енергија од електрани од обновливи извори во количина од 350 MWh годишно. ФЕРО ИНВЕСТ произведува преку 40 мали хидроелектрани, 3 фотонапонски електрани и 1 биогасна електрана. Во моментот се градат нови производни капацитети, со што сопственото производство во иднина ќе се зголемува. Во Македонија влегуваат и 350 MWh електрична енергија годишно од обновливи извори во Бугарија, односно од електраните на бугарската фирма Кер Токи, преку македонската фирма за снабдување со електрична енергија РЕС (Renewable Energy Supply).

Сопственото производство ни овозможува да нудиме најповолни услови за клиентите и да создаваме посебни понуди за секој клиент, според неговата индивидуална потрошувачка и според неговите желби и потреби.

Sopstveno proizvodstvo BIO GAS 1
Sopstveno proizvodstvo BIO GAS 2
Sopstveno proizvodstvo FVC 1
Sopstveno proizvodstvo FVC 2
Sopstveno proizvodstvo MHE 1
Sopstveno proizvodstvo MHE 2