ФЕРО ИНВЕСТ е единствената компанија на македонскиот пазар која нуди комплетни решенија за изградба на електрани од обновливи извори: од првичната идеја, преку извршување, одржување на електраната и гарантиран откуп на електрична енергија во иднина. Во рамките на групацијата ФЕРО ИНВЕСТ и другите сестрински компании, успешно функционираат различни услуги и компании кои компетентно го водат инвеститорот низ сите фази на проектот.

Правна услуга

Правна служба која го советува и помага клиентот низ сите административно-урбано-правни процедури (потреби од урбанистички проект, основен проект, градежна дозвола, сопственост на земјиште, сопственост на покрив и сл.);

Аквават

Дизајнерско биро специјализирано за проектирање на обновливи извори на енергија

Брако

Изработува метални конструкции и елементи по барање на ФЕРО ИНВЕСТ

ЕМС

Energy Maintenance Solution - го спроведува проектот на терен и во иднина се грижи за негово одржување преку 24-часовен мониторинг систем, со цел електраната континуирано да произведува

РЕС

Снабдувањето со обновлива енергија го гарантира купувањето на произведената електрична енергија, што се очекува да стане најголем проблем во блиска иднина со оглед на зголемената изградба на фотонапонски централи и зголеменото производство на електрична енергија од нив во исто време во сите капацитети. ФЕРО ИНВЕСТ во иднина ќе им дава предност на електраните што ги изградил при купување на струја.

Гарантирано решение

ФЕРО ИНВЕСТ гарантира решение во најбрзо време и со најквалитетни компоненти од највисоката енергетска класа ААА за изградба на електрани, а со своето портфолио од 100 милиони евра компанијата нуди сигурност за секој инвеститор.