ФЕРО ИНВЕСТ беше прва компанија во регионот која почна со изградба на мали хидроелектрани

Единствена ,,клуч на рака” понуда за обновливи извори, со интегрирани решенија, согласно потребите на секој клиент

Произведуваме електрична енергија преку 25 мали хидроелектрани, 3 фотонапонски електрани и 1 биогасна електрана

Најсовремени еколошки возила за одржување на хигиената во урбани услови.

Машински склопови и тешки метални конструкции

Најсовремено SCADA мониторинг решение.

Болнички елементи и медицински помагала.

Жичани производи.

Години искуство

Вработени

Врвни инженери

Милиони евра приход (2022)

Снабдуваме со електрична енергија најголема балансна група со 370 клиенти и 600GWh годишно

Ги извезуваме нашите производи во 60 држави низ целиот свет

FERO INVEST BIO GASNA
FERO INVEST FVC
FERO INVEST HIDRO