ФЕРО ИНВЕСТ преку својата фирма ЕМС (Energy Maintenance Solution) им пружа на своите клиенти 24-часовен мониторинг систем на нивната  eлектрана, со цел електраната непрекинато да произведува.
Од еден центар се следи работата на сите електрани, со сите параметри на функционирање за секој објект посебно. Центарот е опремен со најмодерен SCADA систем и опериран од врвни професионалци 24/7. Со вклучен систем за алармирање до дежурните диспечери, системот за мониторирање овозможува инстантно реагирање и детектирање на проблемот, излегување на терен за негово отстранување и повторно враќање на електраната во редовен оптимален режим на работа.

Monitoring 1
Monitoring 2
Monitoring 3