AQUAWATT е компанија која е членка на групацијата Феро Инвест, чија основна дејност е планирање и проектирање на различни видови обновливи извори на енергија, трафостаници, сали и други инфраструктурни објекти.
Искусните инженери од Aquavat имаат реализирано над 170 успешни проекти во изминатите 20 години.
Оваа компанија е прва во низата која обезбедува комплетно решение за извршување на проекти за обновливи извори на енергија на база „Turnkey“.

Изведливносни студии

Изведливосните студии се првата и најважната фаза во утврдувањето на сите позитивни и негативни аспекти на проектот, пред да се инвестира во вакви проекти. Ја истражуваме техничката изводливост и финансиската одржливост за да обезбедиме основа за потенцијални обврски за финансирање на проекти.

Задолжителна анализа

Задолжителна анализа е истрага за потенцијална инвестиција или производ за да се потврдат сите факти, како што се прегледување на сите финансиски, технички и законски записи, плус сè друго што се смета за материјално. Тоа се однесува на грижата што треба да ја има разумната личност пред да склучи договор или финансиска трансакција со друга страна.

Финален проект за дизајн

Aquawatt е посветен на обезбедување услуги со највисок квалитет на клиентите во областа на дизајнот, ревизијата и надзорот. Нашите проекти за финален дизајн ги комбинираат сите фази како: Архитектура, Градежни работи, Електро-механички проекти.

Ревизија

За да се минимизираат ризиците од проблеми при изградбата на објектот, проектот треба да биде подложен на ревизија.

Надзор

Целта на надзорот е следење на извршувањето на градежните работи од повеќе аспекти: квантитативни, квалитативни и геометриски; буџетски; производство и рокови; стартување и работење.

Консалтинг

Нашето долгогодишно искуство во областа на хидроцентралите - техничко, финансиско и законско, стои на располагање на нашите клиенти.